Når du besøker Bolig-Sydspanien.dk samler vi informasjon, brukes til å forbedre samt tilpasse våre annonser og innhold. Hvis du ikke ønsker å samle inn disse opplysninger, kan du slette informasjonskapsler og bruke en nettside.

Nedenunder har vi uddybet, informationer der samles ind, hvad de blir brukt til og hvilke tredjeparter, der kan havde adgang til dem.

Informasjonskapsler

Nettstedet bruker "informasjonskapsler". Informasjonskapsler er en tekstfil, der gemmes på din datamaskin, mobiltelefon, nettbrett eller tilsvarende med det formål å gjenkjenne den, huske innstillinger, utføre statistikk og målrette annonser. Informasjonskapsler kan ikke inneholde skadelig kode som f.eks. virus eller annet malware.

Du har mulighet for både å slette eller blokkere informasjonskapsler. Se f.eks denne veiledningen: http://minecookies.org/cookiehandtering

Annoncer på hjemmesiden kan bli mindre relevante for dig, hvis du blokerer eller sletter cookies, samt optræde oftere. Utover dette, kan det ske at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, uten informasjonskapsler.

Denne hjemmesiden inneholder informasjonskapsler fra leverandøren. I oversigten nederst på denne siden, kan du se hvilke.

Personopplysninger

Personopplysninger afgiver aldri til tredjepart, med mindre du selv uttrykkelig giver tilsagn hertil, og vi samler aldri personopplysninger, uten at du selv har gitt os disse opplysninger ved registrering, kjøp eller deltagelse i en undersøkelse m.v. Hennes innsamlingsinformasjon om navn, adresse, postnummer, e-post, køn, alder, interesser, holdninger og kjennskap til forskjellige emner.

Personopplysninger brukes til å gjennomføre det kjøp eller tjeneste, som informasjonen er innhentet i forbindelse med. Oplysningerne brukes derudover til at få større kendskab til dig og andre brukere av nettsiden. Denne bruken kan bl.a. omfatte undersøkelser og analyser, der er rettet mod en forbedring av våre produkter, tjenester og teknologier, samt visning av innhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personopplysninger

Hvis du ønsker å få tilgang til informasjonen, kan du registrere deg hos Bolig-Sydspanien.dk, skal du rette henvendelse på kontakt@Bolig-Sydspanien.dk. Er det registrert feil data, eller har du andre innsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighet for å få innsikt i, hvilke opplysninger som er registrert om dig, og du kan gjøre innsigelse mod og registrering i henhold til regler i persondataloven.

Beskyttelse av personopplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige opplysninger oppbevares sikkert og fortrolig. Vi gir deg personopplysninger på datamaskinen med begrenset adgang, som er plassert for å kontrollere fasiliteter, og våre sikkerhetstiltak er løpende for å gjøre, om våre brukeropplysninger håndteres forsvarlig, og under stadig hensyntagen til dine rettigheter som brukere.

Vi kan ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverførsler via Internett. Det betyr, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger seg adgang til informasjon, når data sendes og oppbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige opplysninger på eget ansvar.

Personopplysninger slettes eller anonymiseres kontinuerlig etterhånden som det formål, de ble innhentet til, avsluttet. Personopplysninger gemmes høyst i 12 måneder etter bruk.

Den hurtige utviklingen av Internett betyr at endringer i vår behandling av personopplysninger kan bli nødvendige. Vi forbeholder oss derfor ret til å oppdatere og endre nærværende retningslinjer for behandling av personopplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for «sidst oppdatert» nederst på siden. I tilfelle av vesentlige endringer gir vi dig beskjed i form av en synlig melding på nettsidene våre.

I det omfang, der behandles personopplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personopplysninger, der kan henføres til dig.

Såfremt det viser sig, at de opplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kreve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Du kan til enhver tid gjøre innsigelse mod, at informasjon om deg gjøres til gjenstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbakekalde med samtykke.

Du har mulighet for å klage over behandlingen av opplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Hvis du vil klage over vår behandling av dine personopplysninger, har du også mulighet for å ta kontakt med Datatilsynet< /a>.

Sitet brukerinformasjonskapsler fra følgende tredjeparter:

Google Analytics

Nettstedet bruker informasjonskapsler fra Google Analytics for å måle trafikken på nettstedet.

Du kan velge informasjonskapsler fra Google Analytics her: http://tools.google.com/ dlpage/gaoptout